Een tweede baan, dat kost toch veel meer belasting?

Als adviseur hoor je bovenstaande opmerking regelmatig langskomen. De hoge belastingdruk op een tweede baan. Klopt dit echter wel?
Om deze vraag te beantwoorden zal eerst inzichtelijk moeten zijn hoe de belasting over inkomen berekent wordt. Hierbij gaan we uit van een eenvoudige situatie: 1 inkomen, geen aftrekposten (eigen woning, ziektekosten) en geen fiscaal partner. Iedere maand krijg je hetzelfde inkomen, stel EUR 2.000 bruto.

Loonheffing

Bij de betaling van dit salaris, houdt de werkgever loonheffing in. Deze loonheffing is een voorschot dat een werknemer betaald op de inkomstenbelasting. Deze inkomstenbelasting wordt berekent over het totale jaarinkomen en mag jaarlijks vanaf maart worden aangegeven. In bovengenoemd voorbeeld zal de inkomstenbelasting worden berekent over 12 * 2.000 = 24.000 euro. Nadat op dit bedrag de belastingschijven worden toegepast (percentages belasting), komt er een berekent bedrag aan inkomstenbelasting uit. Dit bedrag wordt vervolgens verminderd met de algemene heffingskorting en arbeidskorting. Op deze kortingen heeft iedereen die werkt recht.

Het bedrag dat de werkgever aan loonheffing inhoudt, wordt berekent door aan de hand van het maandinkomen het jaarinkomen te berekenen. Vervolgens wordt er ook met de kortingen rekeningen gehouden. Als je een tweede baan krijgt, mag deze werkgever geen rekening houden met deze kortingen. Het zijn namelijk kortingen die maar 1x verstrekt worden. Zou dit niet zo zijn, zou iemand die iedere dag van de week bij een andere werkgever zit, minder belasting betalen dan iemand die maar 1 werkgever heeft.

Ter illustratie onderstaande tabel:

1 werkgever Na verhoging Extra Werkgever 1 Werkgever 2 Totaal
Brutoloon € 2.000 € 2.400 € 400 € 2.000 € 400 € 2.400
Loonheffing € 344 € 482 € 137 € 344 € 145 € 489
% heffing 17,2% 20,1% 34,3% 17,2% 36,2% 20,4%

Meer werken of tweede baan

Te zien is, dat een loonsverhoging van EUR 400 zorgt voor EUR 137 meer heffing. Gaat men voor EUR 400 per maand voor een andere werkgever werken, betaald men hier EUR 145 belasting over. In principe betaald men dus in dit geval EUR 7 per maand teveel belasting.

Vanaf 1 maart kan de aangifte inkomstenbelasting over het voorgaande jaar ingediend worden. De belastingplichtige die 1 werkgever had, zal hier EUR 5.784 (12*482) als loonheffing aangeven. De belastingplichtige met 2 werkgevers, geeft EUR 5.868 (12*489) aan. Aan de hand van deze aangifte krijgt persoon 2 EUR 84 terug, waardoor beide evenveel belasting hebben betaald.

Conclusie: ongeacht hoeveel werkgevers je hebt, de belastingdruk is voor iedereen gelijk. Mocht je hier vragen over hebben, dan staan de ondernemershelden voor je klaar. Binnen ondernemersheld zijn er meerdere financieel adviseurs die bovenstaande graag nader toelichten.

Social Share Toolbar
Michel Raeven
ZO Boekhouden
0475310664