Welkom in de ISO wereld!

Met een ISO certificering tonen bedrijven aan dat ze aan een bepaald niveau of standaard voldoen doordat ze hun processen naar de gestelde regels en eisen inrichten. Er zijn tegenwoordig nog maar weinig bedrijven zonder certificaat op zak. Wist je dat je ISO systemen ook als handvat kunt gebruiken, zonder de stap richting certificering te zetten. ISO managementsystemen zijn over de …

LEES MEER

Voldoet jouw organisatie al aan de nieuwe Europese privacywetgeving?

Vroeger was informatiebeveiliging nog een keuze. Tegenwoordig in het nieuwe IT-tijdperk is het de basis van verantwoord ondernemen geworden. Zeker de organisaties die te maken hebben met persoonsgegevens zoals zorginstellingen, die te maken hebben met patiëntdossier registraties en boekhouders die te maken hebben met financiële gegevens, krijgen steeds vaker de verplichting zich te houden aan wettelijke richtlijnen. De eigenaar van …

LEES MEER

Groener worden met ISO 14001

In de afgelopen jaren worden we meer en meer geconfronteerd met een klimaat dat in snel tempo aan het veranderen is. Wateroverlast, stormschade, schade door bliksem en hagel komen de laatste tijd vaker en heftiger voor dan ooit tevoren. De kosten als gevolg van dit noodweer loopt al snel op in de miljoenen. Zo blijkt nu bijvoorbeeld dat het heftige …

LEES MEER

10 tips voor het integreren van verschillende normen in 1 managementsysteem

Enige tijd geleden hadden de meeste bedrijven slechts 1 of 2 normen gecertificeerd. Deze managementsystemen waren dan vaak los van elkaar opgezet in 2 aparte handboeken. Voor veel organisaties is dat inmiddels totaal anders. Zo zijn er bedrijven die 10 of meer certificaten hebben. Vaak wordt er gevraagd: is het mogelijk om al die verschillende certificeringen onder hetzelfde handboek te …

LEES MEER

Aanbesteding in de zorg

Wat betekent de Aanbestedingswet voor aanbestedingen in de gezondheidszorg? Afgelopen jaren heeft de zorg veel veranderingen ondergaan. Hierdoor kom je als zorgaanbieder steeds vaker in aanraking met aanbestedingen. Maar wat zijn aanbestedingen in de zorg eigenlijk? Sinds de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in 2007 is ingevoerd dragen gemeenten zelf de verantwoordelijkheid voor de inkoop van bepaalde typen zorg voor hun inwoners. …

LEES MEER

Vanuit je context naar de risico’s

Binnen de ISO-wereld is in 2015 de High Level Structure (oftewel HLS) geïntroduceerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat er van de normen ISO 9001 en ISO 14001 nieuwe versies zijn ontstaan. Andere normen zullen spoedig volgen. Niet alleen de opmaak is aangepakt, ook zijn er nieuwe onderdelen aan toegevoegd. Nieuwe onderdelen zoals; Context van de organisatie, Stakeholders en Risico’s en …

LEES MEER