De AVG kom er aan!

Volgt er een wetswijziging dan betekent dit voor veel organisaties actie ondernemen.

Vanaf 25 mei 2018 geldt er een nieuwe privacywet in de hele EU, namelijk: de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ter vervanging van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle organisaties dienen vanaf dat moment (in EU-vaktermen) GDPR Compliant te zijn. Bij deze nieuwe wetgeving krijgt de organisatie meer verplichten bij het verwerken van persoonsgegevens. Meer dan ooit moet je als organisatie kunnen aantonen dat je je ook aan deze wet houdt. Dit wordt ook wel verantwoordingsplicht genoemd.

Het niet voldoen aan de nieuwe AVG per 25 mei 2018 brengt consequenties met zich mee. Je loopt risico sancties opgelegd te krijgen door de Autoriteit Persoonsgegevens zoals:

– Togenhoge administratieve boetes.
– Intrekken van certificeringen en verbieden verwerkingen uit te voeren.
– Een dwangsom opgelegd krijgen.
– Persoonlijk aansprakelijk gesteld worden door eventuele ontstane schade.
– Negatief onder de aandacht, waardoor er gezichtsverlies kan optreden.

Reden genoeg om de AVG te omarmen! Is jouw organisatie voldoende voorbereid op deze nieuwe wetgeving? In organisaties waarin veel met persoonsgegevens en privacygevoelige data wordt gewerkt, in welke vorm dan ook, is het allerminst nodig te voldoen aan de nieuwe AVG.

Ben je nog onbekend op het gebied van de nieuwe richtlijnen conform de nieuwe privacywetgeving actief vanaf 25 mei 2018? En wil je weten in hoeverre je organisatie er al aan voldoet, of er nog moet worden voldaan? Neem dan vrijblijvend contact op met Knaebel Advies via 0475-400385 of info@knaebel-advies.nl. Door midden van Quick Scan kunnen wij namelijk de bestaande situatie in kaart brengen en stellen we de nodige acties vast welke nodig zijn om te kunnen voldoen een de GDPR/AVG. De Quick Scan wordt op dusdanige wijze opgezet zodat aan de verplichte uitvoering van een Privacy Impact Analysis wordt voldaan.

 

Social Share Toolbar
Eefje Knaebel
Knaebel Coaching
0620823454