Geen zorgen over uw pensioen?

Veel pensioenregelingen zijn de afgelopen tijd versoberd. Maar meer dan de helft van de Nederlanders heeft geen idee hoe hun pensioen ervoor staat.

Slechts één op de vijf Nederlanders heeft er vertrouwen in voldoende geld opzij te zetten voor zijn of haar pensioen. Dat bleek vorige week uit onderzoek van pensioenadviesbureau Mercer. Volgens het bureau heeft meer dan de helft van de Nederlanders geen idee waar ze staan na hun pensionering. Voor zover ze al erover nadenken, leunen werknemers als het gaat over pensioen vooral op hun werkgever.

Nu is dat laatste op zich niet zo raar. De meeste werkenden hebben een pensioenregeling via hun werkgever. Wat echter niet iedereen beseft, is dat veel pensioenregelingen de afgelopen jaren zijn versoberd. Voor een deel komt dat door de overheid: u mag per jaar minder pensioen via uw werkgever opbouwen dan voorheen. Daarbij zijn veel werkgevers de afgelopen tijd overgestapt naar een goedkopere regeling. Het is dan ook verstandig om na te kijken en vast te stellen of uw pensioenregeling nog wel oplevert wat u ervan verwacht.

Bij een goede pensioenplanning gaat het niet alleen om de inkomsten, maar ook om de uitgaven. Sommige uitgaven zullen na uw pensionering lager uitvallen, bijvoorbeeld omdat de kinderen dan het huis uit zijn. Als u huurt, zullen de woonlasten vrijwel zeker omhoog gaan. Als u een koophuis heeft, zullen de woonlasten waarschijnlijk gelijk blijven of zelfs dalen. Maar als u een aflossingsvrije hypotheek heeft, zult u aan het einde van de looptijd uw hypotheek moeten aflossen of een nieuwe lening moeten afsluiten. Houd daar rekening mee.

Om een idee te krijgen van uw pensioen kunt u kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl. U kunt inloggen met uw DigiD. Vervolgens ziet u bij welke werkgevers u pensioen heeft opgebouwd en hoeveel. Let erop dat u alleen werkgeverspensioenen kunt zien. lijfrentes bijvoorbeeld, staan niet op deze website, omdat een lijfrente is een soort privé-pensioen is.

Als u een zogeheten pensioengat heeft, kunt u in veel gevallen een aanvullend pensioen opbouwen met een lijfrente. U spaart of belegt dan met belastingvoordeel: de jaarlijkse premie is namelijk aftrekbaar voor de belasting, zodat u nu minder inkomstenbelasting betaalt. Bovendien wordt het opgebouwde tegoed niet belast met vermogensrendementsheffing (box 3). Pas als u met pensioen gaat en gaat uitkeren, worden de uitkeringen belast als zijnde i nkomen.

Hoewel u dus nu mogelijk een belastingvoordeel heeft, moet u ook rekening houden met de regels van de Belastingdienst. Zo mag u in veel gevallen niet vóór uw AOW-leeftijd gaan uitkeren en mag u het bedrag niet in één keer opnemen. Als u meer vrijheid wilt, bijvoorbeeld om met pensioen te gaan wanneer ú dat wilt, dan kunt u overwegen om ‘gewoon’ te gaan sparen of beleggen. U heeft dan weliswaar geen belastingvoordeel, maar u mag met het geld doen wat en wanneer u wilt. Besef wel dat beleggen risico’s met zich meebrengt.

Het is vaak lastig om zelf te berekenen hoe uw oude dag ervoor staat. De pensioenoverzichten die u elk jaar krijgt, zijn namelijk niet altijd even duidelijk. Verder moet u rekening houden met belastingen en heffingskortingen, en ook met de woonlasten en eventuele toeslagen. Een gecertificeerd financieel planner kan u helpen om dit alles overzichtelijk in kaart te brengen en uw wensen in een financieel perspectief te plaatsen. Misschien blijkt u een uitstekend pensioen te hebben en maakt u zich zorgen om niets. Maar het kan ook zijn dat de financieel planner u adviseert om nu actie te ondernemen, zodat u straks kunt genieten van een onbezorgde oude dag.

 

Social Share Toolbar
Leon Kersten
Fincq
0475338782